گالینا ایران

 مرجع انواع پلی کربنات و سیستم های بازشونده

مشخصات فنی و لیست قیمت پلی کربنات سقفی

TegoPlus

ورق ﻫﺎي ﻣﻮج دار ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺣﻔﺮه اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻘﻒ ﺳﺎزي و دﯾﻮار

ARCOPLUS 1000

پلی کربنات پانلی arcoPlus1000 یک سیستم موج دار پیش ساخته متشکل از سه جداره پلی کربنات قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که ضخامت 12- 8 میلیمتر دارد

arcoPlus 547

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اي از ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف

درباره پلی کربنات بدانید

پرفروش ترین محصولات

arcoplus324

arcoplus324

arcoplusSUPER1000

arcoplusSUPER1000

arcoplus344x

arcoplus344x

arcoPlus1000

arcoPlus1000

جهت دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

مشتریان ما

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گالینا ایران میباشد.
تماس از طریق واتساپ
تماس از طریق واتساپ
تماس با ما