09129263457

پلی کربنات

ورقها و سیستم های پلی کربنات

برای برترین سازه های ایرانی

Dal progetto Al prodotto_personalizzazione (2)-min

از پروژه به کالا
سفارشی سازی

Gestione delle luce_trattamenti speciali (2)-min

مدیریت نورپردازی
قابلیت های ممتاز

Isolamento termico_efficienza energetica (2)-min

عایق حرارتی
ذخیره انرژی

lastre e sistemi in policarbonato_dal 1960 (2)-min

ورق ها و سیستم های پلی کربنات
از فناوری ایتالیایی

Qualità Affidabilità Sicurezza_servizio al cliente (3)-min

امنیت, اطمینان, کیفیت
خدمات ویژه به مشتریان ما

Tutte i colori della creatività_progetto Caleido (2)-min

خلاقیت رنگ ها در محصولات

TegoPlus

ورق ﻫﺎی ﻣﻮج دار ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺣﻔﺮه ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻘﻒ ﺳﺎزی و دﯾﻮار

TegoPlus

ورق ﻫﺎی ﻣﻮج دار ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺣﻔﺮه ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻘﻒ ﺳﺎزی و دﯾﻮار

arcoPlus 547

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای از ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف

پروژه های انجام شده از محصولات گالینا

همه محصولات

 • arcoPlus1000

  arcoPlus1000

 • arcoPlus684Reverso

  arcoPlus684Reverso

 • arcoPlus900Reverso

  arcoPlus900Reverso

 • arcoPlusDBconnect

  arcoPlusDBconnect

 • arcoplus324

  arcoplus324

 • arcoplus344x

  arcoplus344x

 • arcoplus347549

  arcoplus347549

 • arcoplus625

  arcoplus625

 • arcoplus626

  arcoplus626

 • arcoplus626Reverso

  arcoplus626Reverso

 • arcoplus674 6104 6124

  arcoplus674 6104 6124

 • arcoplus900

  arcoplus900

 • arcoplusGRECAclick

  arcoplusGRECAclick

 • arcoplusGreca5

  arcoplusGreca5

 • arcoplusMINIgreca

  arcoplusMINIgreca

 • arcoplusONDA

  arcoplusONDA

 • arcoplusSUPER1000

  arcoplusSUPER1000

 • arcoplusVTfacade

  arcoplusVTfacade

 • arcowall

  arcowall

 • policarb

  policarb

 • policomp

  policomp

 • tegoLux

  tegoLux

 • tegoPlus

  tegoPlus

 • velario

  velario

اخبار

پلی کربنات

مشتریان ما

 • 37f82b9f-57df-492f-9f0a-bb434ad3a954
 • d3d39df2-b0ec-4476-a92c-0b2be09530f0
 • photo 2017-04-10 04-53-45
 • photo 2017-04-10 04-53-49
 • photo 2017-04-10 04-53-56
 • photo 2017-04-10 04-54-05
 • photo 2017-04-10 04-54-09
 • photo 2017-04-10 04-54-1
 • photo 2017-04-10 04-54-13
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت برج پوشش میباشد. -