رنگ ها و شفافیت پلی کربنات
جهان پلی کربنات بازسازی شده: حذف درک مشترک از یک ماده زیبا، ارزان و در دسترس تنها در چند رنگ استاندارد، طول می کشد. با تشکر از تکامل تکنولوژیکی تولید گیاهان و فعالیت تحقیق و توسعه در رنگدانه های رنگ، شما می توانید پلاستیک شفاف کلاسیک در دامنه نامحدود از رنگ با اثرات نوری تعیین شده برای کاربردهای جدید درنظر بگیرید