قیمت پلی کربنات

قیمت پلی کربنات  ارائه شده در این شرکت براساس قیمت روز و با در نظر گرفتن قیمت های شرکت گالینا ایتالیا ارائه می شود. جهت استعلام قیمت می توانید با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید.

09129261375

قیمت پلی کربنات

ویژگی پلی کربنات

یکی از ویژگی هاي کلیدي پلی کربنات، شفافیت آن است. استفاده از نورپردازي طبیعی با نصب سقف ها و دیوار هاي نیمه شفاف پلی کربنات به دست می آید. از این رو، در عین حال که محیطی بسیار آرامش بخش را ایجاد می کند، از عایق حرارتی مناسب اطمینان حاصل می نماید. پلی کربنات را می توان در جهت تغییر دامنه انتقال نور، بهینه سازي سایبان و از این رو کاهش گرماي داخل ساختمان، به طور مناسبی با ته رنگ هایی پوشش داد. رنگ دانه هاي رنگی به منظور دستیابی به اثرات رنگی خوشایند و برآورده کردن بسیاري از باید هاي زیباشناختی و معماري مورد استفاده قرار می گیرند.

چند کاربردي

ما طیف گسترده اي از محصولات را براي استفاده در ساخت سقف ها و دیوار هاي نیمه شفاف، نورگیر سقفی، پنجره هاي عایق ثابت و باز شونده تدارك دیده ایم.
تحقیقات پیوسته ما به منظور کامل کردن طیف محصولات به توسعه مجموعه هایی از متعلقات از جنس استیل و آلومینیوم منجر شده است.این متعلقات از جنس استیل و آلومینیم در جهت تسهیل و ایمن سازي نصب و اطمینان از تطابق با مقادیر شدت آتش و بار و باید هاي ایمنی ساختمان طراحی شده اند. تمامی محصولات ما توسط آخرین استاندارد هاي عایق حرارتی و ذخیره انرژي تضمین شده اند.

سبک بودن

پلی کربنات یک ماده سبک وزن است که در صنعت ساختمان سازي به منظور کاهش هزینه هاي ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و در عین حال تطبیق با شرایط مختلفی از بار باد هاي مثبت و منفی را تضمین می سازد.

مقاومت در برابر فرابنفش و تگرگ

مقاومت در برابر فرابنفش و تگرگ سطح خارجی پنل به منظور اطمینان از حفاظت ایده آل در برابر پرتو هاي فرابنفش، تگرگ و ضربه هاي تصادفی حتی بعد از قرار گیري طولانی مدت در معرض نور خورشید، با استفاده از پلی کربنات جذب کننده فرابنفش داراي کارایی بالا تحت تاثیر اکستروژن جانبی قرار گرفته است.