نظافت ورق های پلی کربنات

  • صفحات پلی کربنات را می‌توان توسط تراشنده های تر یا خشک صنعتی تحت عمل سایش قرارداد تا برای پولیش کردن آماده شوند.
  • فشار تماس تراشنده و صفحه باید حداقل نگه‌ داشته شود تا از گرم و ذوب شدن آن‌ها جلوگیری شود.
  • برای پولیش کردن می‌توان از چرخه‌ای در گردش medium-density با سرعت ۲۰ تا ۳۰ متر بر ثانیه به همراه خمیر عاری از مواد قلیایی استفاده کرد.
  • پس‌ از آن اگر بدون خمیر پولیش این کار را انجام دهیم پرداخت نهایی انجام خواهد شد.
  • با استفاده از سوهان‌های دندانه درشت و زاویۀ حرکت ۴۵ درجه امکان سوهان زدن این صفحات وجود دارد.
  • صفحات چاپ کنید توجه داشته باشید که جوهر چاپ شامل مواد شیمیایی خورنده‌ی پلی کربنات نباشد.
  •  برخی شرکت‌ها جوهرهای مخصوص برای این کار ارائه می‌دهند.