شرکت مسئولیت محدود گالینا ایتالیا در سال ۱۹۶۰ توسط پیر ائولو گالینا، در ابتدا به منظور تولید پروفیل هایی برای صنعت اتومبیل بنا نهاده شد. با پیشرفت های روز افزون در فناوری و گسترش بازار و در پی آن افزایش نیاز به مواد ترموپلاستیک، شرکت مسـئولیت محدود گالینا ایتالیا تنوع محصولات تولیدی خود را گسـترش داد و بخش هایی همچون ساختمان سازی و صنعت را در بر گرفت. به طوری که امروزه در بازار بین المللی شرکتی پیشگام است. این شـرکت در حال حاضــر نیروی کاری برابر با ۱۷۰ نفر دارد و واحد های تولیدی خود را در کشور هایی چون ایتالیا، یونان، ایالات متحده آمریکا و هند قرار مستقر کرده است. شرکت مســـئولیت محدود گالینا پروفیل های پلاستیکی را به منظور ساخت و تعمیر بدنه و تودوزی در صنعت اتومبیل، تهیه ورق های چند جداره، ورق های مســتحکم و پنل های پلی کربنات پیش ساخته به منظور سقف سازی و کاربرد های شیشـــــه ای در صنعت ساختمان سازی تولید کرده است. این محصولات به دلیل ویژگی های نوری (شفافیت) مشابه به شیشـه و خواص مکانیکی و حرارتی بهتراز شیشــه، به سرعت بازار مواد ساختمان سازی را ازآن خود کرده اند. شرکت مسئولیت محدود گالینا ایتالیا پیشگام این پیشـرفت ها است، به خط مشـی تحقیقات مهندسـی و تکنولوژیکی متعهد اسـت. سـرمایه گذاری هایی را در توســعه تجهیزات نوین و اجرای رویه های کنترل دقیق کیفیت به عمل آورده است. سیســــــــتم های پلی کربنات پیش ساخته، ورق های چند جداره و ورق های پلی کربنات مسـتحکم از جمله محصــولات ابتکاری هســتند و تمامی آن ها به بهترین وجه ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و زیباشناختی ممکن را تضمین می کنند.


شرکت گالینای ایران اولین و تنها وارد کننده ی محصولات گالینای ایتالیا در ایران


برخی از محصولات گالینای ایتالیا:

policarb (پوشش های پلی کربنات با جدارهای بالا و مقاومت UV)

arcoplus (سیستم های مابین ساندویچ پانل ها)

arcoplus (پوشش های سقف و دیواره ها)

arcoplus (سیستم های قفل دار)

arcoplus (پوشش های پلی کربنات سولید)


پلی کربنات ها دارای لایه های IR – AR

AR:نور بر روی سطح به بهترین نحو پخش شده و همزمان از بازتاب نور کاسته می شود.

IR:کنترل گرماو حرارت را می توان به اجرا گذاشت،دمای داخل بناها را می توان در سطح های دلخواه حفظ کرد.