ورود محصولات (پلی کربنات های سقفی و دیواری) جدید گالینای ایتالیا به ایران