پلی کربنات شفاف

پلی کربنات شفاف

نقش نور در زندگی بشر

نور چیزی است که امکان دیدن را برای انسان فراهم می‌آورد. انسانها از دیرباز علاقه به نور داشته و از تاریکی گریزان بوده اند.بسیاری از داستانها و حتی فیلمهای ترسناک ساخته بشر در تاریکی ساخته و پرداخته شده است.در تعالیم دینی از علم و دانایی باعنوان نور و از جهل و نادانی به عنوان تاریکی تعبیر شده است .انسان اولیه از نور برای محاسبه زمان استفاده می کرد .

کاربرد نور در معماری

انسان اولیه سعی کرده بود با ایجاد سوراخ هایی نور را به غار محل سکونت خود مهمان نماید.پس از چندی با اختراع شیشه ، پنجره جزء جدا ناپذیر معماری گردید.

در معماری سنتی ایران، استفاده از پنجره های مشبک طرح دار با شیشه های رنگی بسیار رواج داشته. شیشه های رنگی ارسی ها، گلجام ها، نورگیرها و روزنه ها از جمله عناصر معماری بنا بودند.

شیشه و پلی کربنات

استفاده از نورطبیعی به عنوان یک عامل مهم در طراحی ساختمان ها شناخته شده است.ساختمانی که نورگیرتر باشد دلبازتر است و خریدار بیشتری دارد.

استفاده از شیشه در طراحی ساختمان ها

از قدیم الایام استفاده از شیشه جایگاه ویژه ای در معماری ساختمان ها داشته و دارد. حال ببینیم استفاده از شیشه چه معایب و محاسنی دارد.

محاسن استفاده از شیشه در ساختمان

شفافیت،تنوع رنگ،جذابیت های ظاهری،قابل باز یافت بودن و مقاومت شیشه در برابر اشعه فرابنفش از محاسن شیشه می باشد.

همچنین شیشه در برابر شرایط جوی،زنگ زدگی و سایش بسیار مقاوم است.شکل پذیری و قالب گیری آسان شیشه را هم نمی توان لحاظ نکرد.

معایب استفاده از شیشه در طراحی ساختمانها

هزینه زیاد : در تولید شیشه برای فرآوری متریال خام آن حرارت زیادی مورد نیاز است. به همین علت تولید آن مستلزم مصرف بالای انرژی و در نتیجه هزینه زیادی می باشد.

شکنندگی: شیشه های معمولی در برابر فشار و ضربه آسیب پذیرند . مگر اینکه به صورت تقویت شده و ایمن در بخشهای مختلف به کار برده شوند.

خوردگی در برابر محلول های قلیایی: محلول قلیایی باعث سایش سطح رویی شیشه و ایجاد لکه های ناخوشایند روی آن می شود.

عبور گرما و صدا: شیشه عایقی مناسب در برابر حرارت و صوت نمی باشد .

غیر ایمن در برابر زلزله: پر واضح است که شیشه از اولین مصالحی است که در زلزله آسیب دیده و خطر آفرین می گردد.

جاذب گرما و تابندگی خیره کننده: شیشه فضای داخلی را گرم کرده و مانند یک گلخانه عمل می کند. همچنین باعث تابش های خیره کننده می شود.

نیاز به نگهداری مداوم: شیشه ها نیاز به تمیز کردن مداوم دارند.

وزن بسیار زیاد: هر چقدر وزن ساختمان کمتر باشد ایمنی بالاتری دارد. قطعا شیشه در این رابطه نمی تواند کمکی بکند!

اختراع پلی کربنات انقلاب در صنعت ساختمان

پلی کربنات


پلی کربنات چیست؟

پلی کربنات (Polycarbonate – PC) از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است.

این ماده برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ توسط شرکت بایر به صورت تجاری عرضه شد. ماده اولیه آن بیس فنل A (که از ترکیب فنل و اسِتون بدست می آید) و فوشرن (که از ترکیب گاز کلر و گاز اکسید کربن بدست می آید) است.در محلولی از بیس فنل و سود سوزآور گاز فوشرن را با حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد به داخل رآکتور وارد کرده و در مجاورت کاتالیزور و حرارت ۱۳۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد، پلیمر بدست می آید که پس از خروج از رآکتور خشک، اکسترود و به گرانول تبدیل می شود. این ماده را می توان با ماشین های تزریق و اکسترود شکل دهی کرد و همچنین در صورت نیاز از غلتک کاری داغ برای تبدیل به ورق استفاده کرد.


مزایای پلی کربنات نسبت به شیشه

  • مقاومت ضربه بالا
  • شفافیت عالی
  • پایداری حرارتی از ۱۱۰ تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد
  • عدم جذب آب
  • ایمنی بیشتر در برابر زلزله
  • وزن کمتر
  • و …. .
  • با توجه به این محاسن در بعضی موارد مثل نورگیرهای سقفی به سرعت در حال جایگزینی با شیشه است .

نور گیر سقفی

یکی از روشهایی که بشر از دیرباز برای استفاده از نور در ساختمانها از آن بهره برده،تعبیه نورگیرسقفی است. بابهره گیری از نورگیر میتوان در کل روز از نورطبیعی استفاده کرد.استفاده از نورگیرها نقش مهمی در بهینه سازی انرژی ایفا می کند.
نورگیرهـای سـقفی چندیـن برابـر پنجـره عمـودی بـا انـدازه یکسـان نـور روزانـه را تامیـن مـی کننـد. البته در قدیم معمولا از نورگیر سقفی برای گلخانه ها استفاده می شد . سازه ای بسیارسنگین،آسیب پذیر،ساخته شده از پروفیل آهن وشیشه که نشطی آب و باد را هم به همراه داشت.این مشکلات کم کم باعث شد چند سالی نورگیرسقفی در طراحی ساختمانها حذف گردد.

نورگیر سقفی استخر


نقش پلی کربنات در رواج دوباره نورگیر سقفی

اختراع پلی کربنات باعث شد نور گیر سقفی کم کم به یکی از اجزای مهم طراحی ساختمانها به خصوص مکانهایی مانند استخرها و…. تبدیل شود.زیبایـی،سـهولت نصـب،ایمنـی بـالا در برابـر شکسـتن،آب بنـدی کامــل و قابلیت های اجرا در مدلهـای مختلـف از مزایای نورگیرهایی است که در آن ها از پلی کربنات استفاده شده است .

نورگیر با پوشش ورق پلی کربنات شفاف

ورق های پلی کربنات چند جداره :

قیمت پلی کربنات

در بعضی پروژه ها خصوصیاتـی چـون شـفافیت ، اسـتحکام بـالا بـه همـراه تبـادل حرارتـی پاییـن در اولویـت می باشـند. ورق هـای چنـد جـداره پلـی کربنـات و ساندویچ پانل در این گونه موارد مطرح می گردد.

چنـد جـداره بـودن ایـن ورق هـا باعـث ایجـاد کانـالهایـی در سـاختار درونـی آنهـا مـی گردد.وجـود هـوا در بیـن ایـن کانالهـا خاصیـت عایـق حرارتـی و صوتـی بـه آنهـا مـی دهـد. درنتیجـه بهـره وری از انـرژی افزایـش مـی یابـد.ورقهـای چنـد جـداره پلـی کربنـات درعیـن دارا بودن سـاختار مسـتحکم پلیمـری بـه دلیـل وجـود کانالهـا خاصیـت قـوس پذیـری مناسـبی دارنـد.

خـواص فیزیکی و مکانیکی ایـن نـوع ورقهـا وعایـق بودن نسبت به حرارت و صوت باعث شده جایگاهی ویژه در صنعت ساختمان پیدا نمایند.

پلی کربنات شفاف

کاربرد ورق های پلی کربنات شفاف چند جداره:

۱ -پوشش سقف استخر ، استادیوم ها و مکان های ورزشی .

۲ -پوشش سقف باجه های خود پرداز و کیوسک تلفن .

۳ -تامین نور برای ورودی های مترو ، ایستگاههای اتوبوس و پوشش پل های عابر پیاده .

۴ -پوشش سقف گل خانه ها در صنعت کشاورزی .

۵ -پوشش نورگیر سقف مرا کز تجاری ، فروشگا ه های زنجیره ای و منازل مسکونی .

۶ -پوشش دیواره جهت جلوگیری از دید مستقیم و صدا .

۷- استفاده در ساخت سوله.

۸-….


ورق های پلی کربنات تخت :

پلی کربنات ساده

ورق هـای پلـی کربنـات تخـت محصولاتـی منحصـر بفـرد هستند. ضریـب ایمنـی فـوق العـاده ای در مقابـل اصابـت هـای فیزیکـی دارند. همچنین کالایـی ایـده آل بـرای مصـارف جایگزیـن شیشـه مـی باشـد. ایـن ورقهـا بـه علـت اسـتحکام و شـفافیت فـوق العـاده بـه آهـن شـفاف معـروف شـده انـد.

مشخصات فنی : ورق های تخت پلی کربنات در ضخامت های ۲ الی ۱۲ میلیمتر تولید می شوند. طول و عرض استاندارد این ورق ها ۲۰۵۰×۳۰۵۰ میلیمتر و ۲۰۵۰×۱۲۵۰ میلیمتر میباشد.

کاربرد ورقهای تخت پلی کربنات :

ورق هــای تخــت پلی کربنــات بــا رعایــت توصیـه هـای فنـی در محیط هـای بـاز و بسـته قابـل اسـتفاده مـی باشـند.

۱- مصارف ساختمانی:

پلی کربنات

از  ایـن محصــول میتــوان بــه عنوان جایگزیــن مناسب برای پنجــره هــای ســکوریتی و معمولــی بهره برد. منــازل ،مــدارس،کارخانجــات ،نورگیرهــای پشــت بــام و .. . محل های مناسبی یرای استفاده از این محصول است.

۲-مصارف شهری :

کابرد شهری پلی کربنات

استفاده در پلهـای عابـرپیاده،ایسـتگاه اتوبوس،صنایع تبلیغاتـی،کیوسـکهای تلفـن،گلخانـه هـای شـهرداری،دیـواره هـای صوتـی اتوبـانهـاو…

۳-مصارف حفاظتی و امنیتی :

جایگزیــن شیشــه هــای ضــد گلولــه خودروهــا .

باجــه هــای بانــک ،طلا و جواهر فروشی ها.

شرکتها و ادارات و تمامی محلهایی که پتانسیل مواجهـه بـا اصابتهـای فیزیکـی را دارنـد.

مزایا:

– شکل دهی آسان در خلأ.

– مقاومت استثنایی در دماهای بالا و پایین.

– مقاومت ضربه ای بسیار بالا ( ۲۵۰ برابر شیشه، تقریبا غیر شکننده).

– غیر قابل اشتعال بودن.

– آب بندی ۱۰۰ %.

-نصب آسان و سریع.

– عایق فوق العاده حرارتی و صوتی .

استفاده های دیگر از ورق پلی کربنات شفاف:

ساخت آشیانه هواپیما.

-سالن کارخانه‌ها.

-پوشش استادیوم‌های ورزشی.

-پارکینگ‌های طبقاتی.

-مراکز فرهنگی وتفریحی.

-تالارهای تجمع و سخنرانی.

-سالن اجتماعات،سینماها، آمفی تئاترها.

-مراکز خرید.

-ایستگاه های راه آهن وترمینال‌ها و … .

از این ورق ها می توان به جای شیشه در ساختمان سازی و دکوراسیون استفاده کرد . تنوع رنگ ، قابلیت های زیادی مانند رنگ پذیری ، عبور نور از ویژگی هایی است که این محصول را جایگزین مناسبی برای شیشه کرده است .ورق پلی کربنات شفاف یک عایق صوتی هم به شمار می رود که استفاده از ان  در ساختمان سازی می تواند صدا رابه میزان قابل توجهی کاهش دهد.

ویژگی ها و کاربردهای پلی کربنات تخت

ورق پلی کربنات تخت ورق تخت پلی کربنات ،یک ماده شفاف است که مقاومت در برابر ضربه را تا ۲۰۰ برابر بیشتر از شیشه را ایجاد می کند. از ورق پلی کربنات تخت در نورگیرهای سقف وفضای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود ، قابل ذکر است که این ورقها از خواص مکانیکی، گرمائی و الکتریکی فوق العاده‌ای برخوردار هستند. همچنین این ورقها دارای قابلیت شکل دهی و بازیافت آسان هستند.. پلی کربنات تخت با مقاومت بالا در برابر ضربه ترجیحی برای استفاده در شیشه های ایمنی ، محافظ های ماشین ، پنجره سقفی، پارتیشن بندی، گنبدهای تزیینی، اتاقک سازی و روکش است. پلی کربنات تخت در رنگ های شفاف و مات در رنگ های دیگر نیز موجود است.