پلی کربنات و ویژگی های آن

دلایل بسیاری برای استفاده از محصولات گالینا ایران در واحد های تجاری ، صنعتی، مسکونی ، و … وجود دارد. در این مطلب به ویژگی هایی از محصولات این شرکت برای شما معرفی می کنیم که دلایل خوبی برای این انتخاب این محصول برای استفاده می باشد.

مقاومت در برابر فرابنفش و تگرگ

سطح خارجی پنل به منظور اطمینان از حفاظت ایده آل در برابر پرتو هاي فرابنفش، تگرگ و ضربه هاي تصادفی حتی بعد از قرار گیري طولانی مدت در معرض نور خورشید، با استفاده از پلی کربنات جذب کننده فرابنفش داراي کارایی بالا تحت تاثیر اکستروژن جانبی قرار گرفته است.

ایمنی

پلی کربنات به طور ویژه اي استحکام ضربه اي بالایی دارد. از این رو محصولات ما به شدت در برابر ضربه هاي تصادفی و تگرگ مقاوم هستند و الزامات استاندارد هاي ایمنی براي شیشه کاري نیمه شفاف در محیط هاي کاري و عمومی را برآورده کرده اند. از این رو می توان از محصولات ما در مکان هایی که امکان برخوردهای تصادفی مانند تگرگ، سنگ ریزه ها، گرد و غبار، بادهایی که همراه خود اجسام سخت به همراه دارند استفاده کرد.

محیط زیست دوست

فاز هاي مختلف عمل آوري پلی کربنات میزان مصرف انرژي و اثرات زیست محیطی بسیار کمی دارند. این  محصول داراي بازده انرژي بالا است که در پایان چرخه عمر خود به طور کامل قابل بازیافت است.

مقاومت شیمیایی

پلی کربنات مقاومت خوبی در برابر بسیاري از مواد شیمیایی دارد که ممکن است در طول استفاده هاي معمول و روزمره با آن ها مواجه شود. پیاده سازي آزمایش هاي مشخصی براي کاربرد هایی که در آن ها احتمال واکنش پلی کربنات ها با مواد شیمیایی فعال زیاد است، توصیه شده اند. تایید سازگاري این مواد شیمیایی با پلی کربنات پیش از مورد استفاده قرار دادن آن ها امري بسیار ضروري است.