ورق های پلی کربنات چند جداره ای

ساختار اختصاصی ورق های پلی کربنات چندجداره ای همراه با فضای خالی داخل آن ها، عایق کاری حرارتی بالا و مقاومت بالا در برابر تنش های ضربه ای را تضمین می کند.
با حفاظت فرابنفش پوشیده پلی کربنات سطح بیرونی شده است و مقاومت در برابر کهنگی به دلیل عامل های جوی و پرتو های فرابنفش را تضمین می کند.
به منظور ساخت سقف ها، پنجره ها، نورگیر پلی کربنات های سقفی، گلخانه ها، ایوان ها، آلاچیق ها، سقف های کاذب و ساندویچ پانل ها مورد استفاده قرار می گیرند.

ورق های پلی کربنات چند جداره ای محافظت شده در برابر فرابنفش

ویژگی ها
مشخصه های فنی
انبساط حرارتی خطی۰,۰۶۵mm/m°C
محدوده دمایی-۴۰°C +120 °C
حفاظت پرتو های فرابنفشCoextrusion (both sides upon request)
EN 13501- واکنش آتش ۱EuroClass B-s1,d0
 • پنجره های بازشونده قائم

  ساخت سقف

  ساخت سقف های قوسی شکل

  سقف کاذب

 • مزیت ها

  انتقال نور
  مقاومت در برابر پرتو های فرابنفش و تگرگ
  ذخیره سازی انرژی
  اقتصادی بودن
  چند کاربردی بودن

استانداردهای تولید
STRUCTURETHICKNESSWEIGHTU VALUEWIDTHLENGTH
WallsmmKg/m2W/m2mmmm
۲ WALLS
Policarb 2P-4mm۲۴۰٫۸۰۳٫۹۰۲۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 2P-4,5mm۲۴,۵۱٫۰۰۳٫۹۰۲۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 2P-6mm۲۶۱٫۳۰۳٫۶۰۲۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 2P-8mm۲۸۱٫۵۰۳٫۳۰۲۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 2P-10mm۲۱۰۱٫۷۰۳٫۰۰۹۸۰-۱٫۲۵۰-۲٫۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 16mm WIDE۲۱۶۳٫۷۰۲٫۵۰۹۸۰-۱٫۲۵۰۶۰۰۰
۳ WALLS
Policarb 3P-10mm۳۱۰۲٫۱۰۲٫۷۰۹۸۰-۱٫۲۵۰-۲٫۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 3P-16mm۳۱۶۲٫۷۰۲٫۳۰۹۸۰-۱٫۲۵۰-۲٫۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 3P-20mm۳۲۰۳٫۲۰۲٫۱۰۹۸۰-۱٫۲۵۰-۲٫۱۰۰۶۰۰۰
۴ WALLS
Policarb 4P-6mm۴۶۱٫۴۰۳٫۱۰۲۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 4P-8mm۴۸۱٫۵۵۲٫۷۰۲۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 4P-10mm۴۱۰۱٫۷۵۲٫۵۰۲۱۰۰۶۰۰۰
۵ WALLS
Policarb 5P-16mm RDC۵۱۶۲٫۵۵۲٫۱۰۹۸۰-۱٫۲۵۰-۲٫۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 5P-20mm EDC۵۲۰۳٫۱۰۱٫۸۰۹۸۰-۱٫۲۵۰-۲٫۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 5P-25mm RDC۵۲۵۳٫۳۰۱٫۶۰۹۸۰-۱٫۲۵۰-۲٫۱۰۰۶۰۰۰
۶ WALLS
Policarb 6W-16mm۶۱۶۲٫۸۰۱٫۸۰۹۸۰-۲٫۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 6W-20mm۶۲۰۳٫۱۰۱٫۶۰۹۸۰-۲٫۱۰۰۶۰۰۰
۷ WALLS
Policarb 7W-25mm۷۲۵۳٫۵۰۱٫۴۰۱۲۵۰۶۰۰۰
Policarb 7W-32mm۷۳۲۳٫۷۰۱٫۲۰۱۲۵۰۶۰۰۰
Policarb 7W-40mm۷۴۰۳٫۹۰۱٫۱۰۱۲۵۰۶۰۰۰
۱۱ WALLS
Policarb 11W-25mm۱۱۲۵۳٫۴۰۱٫۳۰۲۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 11W-32mm۱۱۳۲۳٫۷۰۱٫۱۰۲۱۰۰۶۰۰۰
Policarb 11W-40mm۱۱۴۰۴٫۲۰۱٫۰۰۲۱۰۰۶۰۰۰
نصب آسان