پلی کربنات دیواری
پلی کربنات سقفی
پلی کربنات و ویژگی های ورق های چند جداره

پلی کربنات رنگی

/
انواع ورق‌های ساخته شده نیز در سال ۱۹۶۸ تولید و روانه با…
پلی کربنات چندجداره ای
پلی کربنات شفاف

پلی کربنات شفاف

/
از این ورق‌ها می توان به …
پلی کربنات خارجی
پلی کربنات کروگیت
پلی کربنات و ویژگی های ورق های چند جداره