حضور اداره غالینا الایطالیه فی مکتب طهران

آقای شاه محمدی , مدیرعامل شرکت گالینا ایران

حضور الاداره المحترمه لغالینا الایطالیه فی المکتب المرکزی فی طهران (ایران)

0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =