arcoPlus®DB connect

پلی کربنات-arcoPlus®DB connect

سیستم arcoPlus®DB connect به گونه ای توسعه یافتند که ترکیب سه لایه ای داشته باشد و همچنین بالاترین کارایی را به عنوان عاق گرمایشی و ماندگاری انرژی با هدف اجرا و استفاده در نماهای ثابت و شفاف داشته باشند.

در عین حال کاهش دید زیر ساخت های پشتیبان مدنظر بوده است. پروفیل چند لولایی “دو اتصالی” این اجازه را می دهد که دیوار خاصی را بسازیم که شامل ۳ لایه پنل می باشد که می توان با انتاب مناسب ترین پنل سیستم arcoPlus® به گونه ای توسعه یافتند که ترکیب سه لایه ای داشته باشد و همچنین بالاترین کارایی را به عنوان عاق گرمایشی و ماندگاری انرژی با هدف اجرا و استفاده در نماهای ثابت و شفاف داشته باشند .

و انتخاب بهترین رنگ ممکن اجرا و نصب سطوح مناسبی را داشته باشیم . علاوه بر این مطالب ، فضاهای خالی ما بین سه لایه ی عمودی این امکا را پدید می آورد که چرخه ی کامل چرخشش هوا در بین جداره ه در تمامی فصول سال ، وجود داشته باشد . این موضوع فواید زیادی به همراه دارد که از جمله ی آن ها سلامت هوای محیط و کاهش هزینه ی گرمایش و سرمایش است .

یک سیستم اتصال خاصی که از پنل های UV حفاظت شده ی پلی کربنات چند جداره ساخته شده است و همچنین به طور خاصی طراحی شده است که نماهای شفاف و پوشش های ساختمانی ای که با عایق گرمایشی با درجه ی زیاد شناخته می شوند را شامل می گردد

پلی کربناتArcoPlus® DB connect