پلی کربنات پانلی arcoPlus®۱۰۰۰

پلی کربنات پانلی arcoPlus1000 یک سیستم موج دار پیش ساخته متشکل از سه جداره پلی کربنات قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که ضخامت ۱۲- ۸ میلیمتر دارد و به طور کاملی همپوشی از درازا و ساخت پوشش و نورگیر سقفی پیوسته را ممکن می سازد . پلی کربنات پانلی با در نظر گرفتن انبساط حرارتی پلی کربنات و به منظور پرهیز از ترک خوردگی از طریق افزونه ها،حداکثر طول توصیه شده برابر با ۵۰۰۰ میلیمتر می باشد.

پلی کربنات پانلی arcoPlus®۱۰۰۰ یک سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد  در ساخت سقف های قوسی شکل نیمه شفاف به کار برده می شود. پلی کربنات پانلی انعطاف پذیری خاص و ماندگاری و دوام بالاتری نیز دارد. زیرا میزان انبساط پلی کربنات پانلی بسیار بالاتر از فولاد است

مقاومت بار

نورگیر سقفی-سیستم تک پنل

حداکثر بار های وارد شده بر دو ستون

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه های کتابچه فنی مربوط می شود

سیستم های پوشش سقف های پیوسته توسط پنل های چند جداره ای

حداکثر بار های وارد شده بر دو ستون

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه های کتابچه فنی مربوط می شود

ویژگی ها
 • مزیت ها

  مقاومت بار بالا
  همپوشی طولی
  همپوشی عرضی
  پنل های جوش خورده به طریق حرارتی
  انتقال نور
  مقاومت در برابر پرتو های فرابنفش و تگرگ

 • کاربردها

  پنجره های قائم

  ساخت سقف

استاندارد های تولید

ضخامت variabile da 8÷۱۲mm
ارتفاع پروفیل ۸۰mm
ساختار ۳ جداره ای
پهنای مدولار ۹۹۰ ± ۵mm
رنگ های موجود رجوع شود به کاتالوگ

مشخصه های فنی

عایق کاری گرمایی ۲,۷ W/m²K
عایق کاری صوتی ۱۶ dB
انبساط حرارتی خطی ۰,۰۶۵mm/m°C
محدوده دمایی -۴۰°C +120 °C
حفاظت پرتو های فرابنفش Coextrusion
EN 13501- واکنش آتش ۱ EuroClass B-s1,d0
مقاومت ضربه ناگهانی ۱٫۲۰۰ Joule

نصب آسان پلی کربنات پانلی arcoPlus®۱۰۰۰

کاربرد ستیغ ناودان نورگیر سقفی
پنل ها به طور جانبی پنل های به کار رفته در ساخت سقف های فلزی موج دار را می پوشانند. به لطف طراحی خاص پروفیل، سیستم به طور کاملی برای همپوشی تمامی انواع پنل ها مناسب می باشد.
شیب حداقلی%۵٫


کاربرد در ساخت سقف های پیوسته
پنل ها به طور جانبی پنل های به کار رفته در ساخت سقف های فلزی موج دار را می پوشانند.به لطف طراحی خاص پروفیل، سیستم به طور کاملی برای همپوشی تمامی انواع پنل ها مناسب می باشد.
شیب حداقلی%۵٫


انتهای پوشش
جزئیات همپوشی جانبی با استفاده از پنل های فلزی – به هم وصل کردن انتهای پوشش

ساخت سقف های پیوسته
ساخت سقف های نیمه شفاف پیوسته با استفاده از همپوشی پنل ها شیب حداقلی توصیه شده %۷

ستیغ ورق فلزی

پروفیل رنگ شده ورق فولادی ستیغ گالوانیزه شده و متشکل از دو نیم ستیغ

نورگیر سقفی
ساخت نورگیر سقفی با استفاده از همپوشی جانبی پنل های به کار رفته در ساخت سقف های عایق.
جزئیات ناودان شیاری

متعلقات