پلی کربنات پانلی arcoPlus®۱۰۰۰

پلی کربنات پانلی arcoPlus1000 یک سیستم موج دار پیش ساخته متشکل از سه جداره پلی کربنات قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که ضخامت ۱۲- ۸ میلیمتر دارد و به طور کاملی همپوشی از درازا و ساخت پوشش و نورگیر سقفی پیوسته را ممکن می سازد . پلی کربنات پانلی با در نظر گرفتن انبساط حرارتی پلی کربنات و به منظور پرهیز از ترک خوردگی از طریق افزونه ها،حداکثر طول توصیه شده برابر با ۵۰۰۰ میلیمتر می باشد.

پلی کربنات پانلی arcoPlus®۱۰۰۰ یک سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد  در ساخت سقف های قوسی شکل نیمه شفاف به کار برده می شود. پلی کربنات پانلی انعطاف پذیری خاص و ماندگاری و دوام بالاتری نیز دارد. زیرا میزان انبساط پلی کربنات پانلی بسیار بالاتر از فولاد است