arcoPlus®۶۲۶

سیستم arcoPlus یک سیستم پیش ساخته از پلی کربنات ۶ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که دارای مدول ۶۰۰ میلیمتر می باشد. با استفاده از یک سیستم کلیکی بر پروفیل های آلومینیمی سوار شده است. این سیستم در شیشه کاری قائم، ساخت سقف های مسطح (شیب حداقلی ۵ درصد) و ساخت سقف های قوسی شکل (شعاع حداقلی ۴ متر) استفاده می شود.
سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در پنجره ها و ساخت سقف های نیمه شفاف

مقاومت بار

طراحی ۶ جداره ای با اتصال چفتی به لوله های لولا باز، توان خمش قابل توجهی را ایجاد می کند. این سیستم برای دیوار های نازک قائم و ساخت سقف های خود ایستا در محوطه های بزرگ و بدون نیاز به استفاده از بخش شکن مناسب می باشد. اتصال چفتی و طیف کاملی از متعلقات و پروفیل های احاطه کننده آلومینیمی به منظور اطمینان حاصل کردن از درز بندی نفوذ ناپذیر کامل و مقاومت بار باد قابل توجه با یکدیگر ترکیب شده اند.

سیستم خود ایستا قوسی شکل

در حالی که نوار های پلی کربنات ساخت دیوارهای نازک پیوسته ای را ممکن می سازند، چارچوب های تقویتی فلزی نیز ظرفیت بار کل سیستم را تضمین می کنند. بست های تنظیم پذیر ویژه ای نیز درزبندی کامل را تضمین می کنند. بر اساس مقادیر ظرفیت بار نسبی و شرایط استفاده، انواع مختلفی از چارچوب های تقویتی به منظور تضمین مشخصه های مقاومت باد و مقاومت بار مورد نیاز در دسترس قرار می گیرند.

 • کاربردها

  نماهای پیوسته با کارایی بالا

  پنجره های قائم

  دیوار های نازک نیمه شفاف

 • مزیت ها

  نصب آسان و کم هزینه
  انتقال نور
  مقاومت در برابر پرتو های فرابنفش و تگرگ
  عایق سازی گرمایی
  خود ایستایی

استاندارد های تولید
ضخامت ۲۰mm
ساختار ۴ جداره ای
پهنای مدولار موثر ۶۰۰mm
طول پنل بدون محدودیت
رنگ های موجود رجوع شود به کاتالوگ
مشخصه های فنی
عایق کاری گرمایی ۱,۷ W/m²K
عایق کاری صوتی ۲۰ dB
انبساط حرارتی خطی ۰,۰۶۵mm/m°C
محدوده دمایی -۴۰°C +120 °C
حفاظت پرتو های فرابنفش Coextrusion
EN 13501- واکنش آتش ۱ EuroClass B-s1,d0

پروفایل های مشترک