arcoPlus®۶۸۴/۶۱۰۴/۶۱۲۴

سیستم های arcoPlus 684-6104- 6124، سیستم  هایی پیش ساخته متشکل از پنل های ۴ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی با ضخامت ۸، ۱۰ ،۱۲ میلیمتر هستند که با استفاده از یک سیستم کلیکی در پروفیل های آلومینیمی تعبیه شده اند.
این سیستم ها در پنجره های قائم، ساخت سقف های مسطح (شیب حداقل ۵ درصد) و سقف های قوسی شکل (شعاع حداقلی ۲ متر با پروفیل های کد ۴۲۴۸ و ۴۲۴۹ ؛ شعاع حداقلی ۳ متر با پروفیل الومینیمی مستحکم شده کد ۴۶۳۶ ) مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در دیوار های نازک و ساخت سقف

ویژگی ها
 • کاربردها

  ساخت سقف

  ساخت سقف های قوسی شکل

  پنجره های قائم

 • مزیت ها

  نصب آسان و کم هزینه
  انتقال نور
  مقاومت در برابر پرتو های فرابنفش و تگرگ
  عایق سازی گرمایی
  خود ایستایی

استانداردهای تولید
ضخامت ۸ – ۱۰ – ۱۲mm
ساختار ۴ جداره ای
پهنای مدولار موثر ۶۰۰mm
طول پنل بدون محدودیت
رنگ های موجود رجو ع به صفحه ۱۱ کاتالوگ
مشخصه های فنی
عایق کاری گرمایی ۳,۳ – ۳,۰ – ۲,۷ W/m²K
عایق کاری صوتی ۱۸ dB (sp.8-10mm)

۱۹dB (sp.12mm)

انبساط حرارتی خطی ۰,۰۶۵mm/m°C
محدوده دمایی -۴۰°C +120 °C
حفاظت پرتو های فرابنفش Coextrusion
EN 13501- واکنش آتش ۱ EuroClass B-s1,d0

Code 4635 (straight)


پروفیل آلومینیمی ۶۲ میلیمتر

Code 4635 (straight)


پروفیل آلومینیمی ۶۲ میلیمتر

Code 4635 (straight)


پروفیل آلومینیمی ۶۲ میلیمتر

مقاومت بار
حداکثر بار های وارد شده بر دو ستون

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه های کتابچه فنی مربوط می شود

حداکثر بار های وارد شده بر تعداد بیشتری از ستون ها

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه های کتابچه فنی مربوط می شود

نصب آسان و کم هزینه

طراحی ۴ جداره ای همراه با اتصال نوع کلیکی با لوله های لولا باز، توان خمشی فوق العاده ای را برای پنل به بار می آورد. این پنل برای ساخت دیوار های قائم و محوطه هایی بزرگ از سقف های خود ایستا، بدون استفاده از پروفل های بخش شکن مناسب می باشد.

سیستم خود ایستا قوسی شکل
در حالی که نوار های پلی کربنات، دیوار سازی نازک پیوسته ای را ممکن می سازند، چارچوب های تقویتی فلزی نیز ظرفیت بار را بر روی کل سیستم تضمین می کنند. بست های قابل تنظیم ویژه ای نیز درزگیری کامل را تضمین می کنند. بنابر مقادیر مقاومت بار نسبی و شرایط استفاده، انواع مختلفی از چارچوب های تقویتی برای تضمین ویژگی های مقاومت باد و مقاومت بار مورد نیاز در دسترس هستند.
شعاع خمیدگی حداقل R.2.000mm

جزئیات پروفیل بالایی
پروفیل بالایی همراه با درزگیر و نوار درزبندی

جزئیات ثابت کردن ایکلیپس
جزئیات اتصال پروفیل های آلومینمی با استفاده از ایکلیپس آلومینیمی
پروفیل انتهایی
جزئیات تعبیه پروفیل بخش شکن به منظور تکمیل ساخت سقف
جزئیات پایه
جزئیات پروفیل های دیوار نازک در پایه قابلیت جا به جایی با بازشدگی از جلو
پروفیل ابتدایی
جزئیات تعبیه پروفیل ابتدایی در سقف
متعلقات
پنل arcoPlus شامل طیف کاملی از متعلقات است که درز گیری ضد آب و مقاومت بار باد قابل توجهی را تضمین می کند.

 ۴۱۴۰


پروفیل آلومینیمی پایه با سایه انداز

 ۴۰۴۵


پروفیل آلومینیمی بالایی و کناری

۴۲۴۳ (straight)

۴۲۴۸ (curved)


پروفیل آلومینیمی ۶۲ میلیمتری

۴۲۴۴ (straight)

۴۲۴۹ (curved)


پروفیل آلومینیمی جناغی

۴۶۳۵ (straight)

۴۶۳۶ (curved)


پروفیل آلومینیمی ۶۲ میلیمتری

۴۲۴۵


بست نهایی زانویی شکل آلومینیمی

۴۲۵۲


بست انتهایی آلومینیمی

 ۴۵۸۹


پروفیل انتهایی آلومینیمی
۲۱۴۷ th.8/10mm
۲۲۴۵ th.12mm

۶۱۰۴-۶۸۴ پروفیل ابتدایی  پلی کربنات

۲۱۴۸ th.8mm
۲۲۶۵ th.10mm
۲۲۵۰ th.12mm


PC پروفیل انتهایی در
۴۶۶۵/۶۰۰ th.8mm
۴۶۶۶/۶۰۰ th.10mm
۴۶۶۷/۶۰۰ th.12mm


پروفیل آلومینیمی پوشاننده قطعه
۱۱۶۹/B

درزگیر پوششی لغزشی

۴۲۱۳ dim. 40x35x580
۴۲۲۱ dim. 70x40x580

PE-LD درزگیر

۴۲۶۰

ایکلیپس