arcoPlus®۹۰۰

سیستم های arcoPlus 9207-9257-9327، سه سیستم پیش ساخته متشکل از پنل های پلی کربنات ۷ جداره‌ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی ۲۵ و ۳۲ میلیمتر،هستند که دارای ضخامت‌های ۲۰ و طول ۹۰۰ میلیمتر هستند و با استفاده از یک سیستم کلیکی بر پروفیل های آلومینیومی سوار شده است. این سیستم‌ها در شیشه کاری قائم، ساخت سقف‌های مسطح (شیب حداقلی ۵ درصد) و ساخت سقف‌های قوسی شکل (شعاع حداقلی ۴ متر با ضخامت ۲۰ میلیمتر) استفاده می شوند.

سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای محافظت شده در برابر فرابنفش برای کاربرد در ساخت سقف‌ها و دیوارهای نازک

ویژگی ها
 • کاربردها

  روکش کاری

  شیشه کاری قائم

  ساخت سقف خود ایستا

  ساخت سقف های قوسی شکل

 • مزیت ها

  نصب آسان و کم هزینه
  انتقال نور
  مقاومت در بــرابــر پـــرتو های فرابنفش و تگرگ
  عایق سازی گرمایی
  خود ایستایی

استانداردهای تولید
ضخامت ۲۰-۲۵-۳۲mm
ساختار ۷ جداره ای
پهنای مدولار موثر ۹۰۰mm
طول پنل بدون محدودیت
رنگ های موجود رجوع شود به صفحه ۱۱ کاتالوگ
مشخصه های فنی
عایق کاری گرمایی ۱,۷-۱,۴-۱,۳ W/m2K
عایق کاری صوتی

۲۰ dB (9207-9257)

۲۱ dB (9327)

انبساط حرارتی خطی ۰,۰۶۵mm/m°C
محدوده دمایی -۴۰°C +120 °C
حفاظت پرتو های فرابنفش  coextrusion
EN 13501- واکنش آتش ۱ EuroClass B-s1,d0
پروفایل های مشترک


Code 4243 (straight)

پروفیل آلومینیومی ۳۲ میلیمتر


Code 4636 (curved)

پروفیل آلومینیومی ۶۲ میلیمتر


Code 4248 (curved)

پروفیل آلومینیومی ۳۲ میلیمتر


Code 4635 (straight)

پروفیل آلومینیومی ۶۲ میلیمتر

نصب آسان و کم هزینه

طراحی ۶ جداره ای با اتصال چفتی به لوله‌های لولا باز، توان خمشی قابل توجهی را ایجاد می کند. این سیستم برای دیوارهای نازک قائم و ساخت سقف‌های خود ایستا در محوطه های بزرگ بدون استفاده از پروفیل‌های بخش شکن مناسب می باشد. اتصال چفتی و طیف کاملی از متعلقات و پروفیل‌های احاطه کننده آلومینیومی به منظور اطمینان حاصل کردن از درز بندی نفوذ ناپذیر کامل و مقاومت بار باد قابل توجه با یکدیگر ترکیب شده اند.

متعلقات