arcoPlus®GrecaClick

یک سیستم سقف سازی انحصاری و ابتکاری، که به وسیله پرس کردن آن در سگدست های لنگری خاص ثابت می شود. بدین طریق امکان انبساط بدون تضعیف توان بار ممکن می شود.

سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش، سرهم شده با استفاده از سیستم گیره ای و بدون استفاده از مته کاری به منظور کاربرد در سقف ها ودیوارهای نازک نیمه شفاف

arcoplus-greca-click

ویژگی ها

  • کاربرد ها

    ساخت سقف ها و نورگیر های سقفی
    پنجره های قائم

استانداردهای تولید

ضخامت ۸mm
ارتفاع پروفیل ۴۰ mm
ساختار  ۳ جداره
پهنای مدولار ۱٫۰۰۰ ± ۵mm
رنگ های موجود رجوع به صفحه ۱۱ کاتالوگ

مشخصه های فنی

عایق کاری گرمایی ۳,۰ W/m²K
عایق کاری صوتی ۱۶ dB
انبساط حرارتی خطی ۰,۰۶۵mm/m°C
محدوده دمایی -۴۰°C +120 °C
حفاظت پرتو های فرابنفش Coextrusion
EN 13501- واکنش آتش ۱ EuroClass B-s1,d0

مقاومت بار

حداکثر بار های وارد شده بر تعداد بیشتری ستون

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه های کتابچه فنی مربوط می شود

مقاومت بار greca
نصب آسان

کاربرد در ستیغ ناودان نورگیر سقفی

نورگیر سقفی به وسلیه همپوشی جانبی با همه انواع پنل های سقفی اسفنجی یا ورق های موج دار به دست می آید. روش ویژه ای از اتصال، مقاومت در برابر بار باد دینامیک را تضمین می کند. در حالی که در آن واحد شرایط لازم برای انبساط را برای ماده فراهم می کند.  حداقل شیب توصیه شده ۵%.

کاربرد در ساخت سقف های پیوسته

ساخت سقف های پیوسته با استفاده از همپوشی جانبی پیوسته اجزاء. حداقل شیب توصیه شده، .%۷

نورگیر سقفی – کاربرد پنل
کاربرد ستیغ ناودان نورگیر سقفی
جزئیات ستیغ
PE-LD جزئیات ستیخ با درزبند

همپوشی-مرحله ۲
تعبیه ورق پایینی به وسیله پرس کردن

مهاربندی ساخت سقف
این عملیات با پرس کردن در سگدست لنگری انجام می شود.

جزئیات ناودان
PE-LD جزئیات تعبیه درزبند

همپوشی-مرحله ۱
جزئیات سگدست لنگری دوگانه ثابت شده به ساختار سقف
پلی کربنات
همپوشی-مرحله ۳
تعبیه ورق بالایی با پرس کردن
کناره های ورق ها می توانند به منظور استفاده
همراه با پروفیل های ساخت سقف مختلف اصلاح شوند.

متعلقات