پلی کربنات گام دار arcoPlus®SUPER1000

آرکوپلاس سوپر1000

پلی کربنات گام دار arcoPlus SUPER 1000 یک سیستم موج دار پیش ساخته و متشکل از ۵ جداره پلی کربنات قرارگرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که ضخامت ۲۰÷۱۳ میلیمتر دارد و همپوشی کاملی از درازا و ساخت پوشش و نورگیر سقفی پیوسته را ممکن می سازد. با در نظر گرفتن انبساط حرارتی پلی کربنات پانلی و به منظور پرهیز از ترک خوردگی از طریق افزونه ها، حداکثر طول توصیه شده برابر با ۵۰۰۰ میلیمتر می باشد. برای گام هایی با طول بیشتر استفاده از پنل های هم گام چندگانه انتخابی بهتر می باشد. پلی کربنات گام دار پوششی مقاوم، شفاف و نشکن دارد.

پلی کربنات گام دار ، سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در ساخت سقف و دیوار نازک .در بسیاری از موارد شفافیت بالا در ساخت و ساز مهم و مورد نظر میباشد. برای مثال در ساخت پلی کربنات گام دار که شفافیت بالاتری مد نظر می باشد از پلی کربنات گام دار استفاده میشود.

پلی کربنات گام دار

ویژگی ها

مزیت ها

مقاومت بار بالا
همپوشی طولی
همپوشی عرضی
پنل های جوش به طریق حرارتی
انتقال نور
مقاومت در برابر پرتو های فرابنفش و تگرگ
عایق سازی گرمایی

کاربردها

پنجره های عمودی

ساخت سقف

مقاومت بار

مقاومت بار نورگیر سقفی-سیستم تک پنل

حداکثر بار های وارد شده بر دو ستون

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه های کتابچه فنی مربوط می شود

مقاومت بار سیستم ساخت سقف پیوسته پنل چند جداره

حداکثر بار های وارد شده بر دو ستون

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه های کتابچه فنی مربوط می شود