arcoWall®5613

پنل acroWall 5613 یک سیستم پیش ساخته از پنل های پلی کربنات 13 جداره اي و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن با ضخامت 60 میلیمتر و متشکل از پروفیل هاي آلومینیومی ویژه اي است که می توانند بسته به نیاز هر پروژه به طور سفارشی طراحی شود.
این پنل به عنوان یک سیستم متشکل از جداره هاي نیمه شفاف، حاصل تجربه 50 ساله شرکت ما می باشد. به طور پیوسته در تلاش براي کاوش محصولاتی جایگزین در صنعت ساختمان سازي و همچنین خلق سیستم هایی ابتکاری و منحصر به فرد بوده ایم.

سیستم پیش ساخته اي از پلی کربنات چند جداره اي محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور ساخت دیوار هاي قائم نیمه شفاف

arcowall5613
ویژگی ها
 • کاربرد ها

  نماهاي پیوسته با کارایی بالا

  پنجره هاي عمودی

  دیوار هاي نازك نیمه شفاف

 • کاربرد ها

  نماهاي پیوسته با کارایی بالا

  پنجره هاي عمودی

  دیوار هاي نازك نیمه شفاف

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی 0,7 W/m²K
عایق کاري صوتی 22 dB
انبساط حرارتی خطی 0,065mm/m°C
محدوده دمایی -40°C +120 °C
حفاظت پرتو هاي فرابنفش Coextrusion
EN 13501- واکنش آتش 1 EuroClass B-s1,d0

استانداردهای تولید

ضخامت 60mm
ساختار 13 walls
پهناي مدولار موثر 500mm
طول پنل No limits
مقاومت بار

حداکثر بار ها

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

مقاومت بار wall
جزئیات نصب

جزئیات پروفیل پایه
پروفیل پایه باز و بسته شونده داراي قطع حرارتی

جزئیات پروفیل کناري
جزئیات شیشه کاري قائم با استفاده از پروفیل داراي قطع حرارتی

سیستم قابل باز شدن با قطع حرارتی

سیستم هایی از acroWall 5613 دارای قابلیت باز شدن وجود دارند که به منظور قطع حرارتی از پروفیل های آلومینیومی نوینی بهره می برند.

متعلقات

cod. 4800


پروفیل آلومینیومی بالایی و کناري داراي قطع حرارتی

cod. 1372


داراي سایه انداز PE پروفیل داخلی براي پروفیل پایه

cod. 4715


سگدست آلومینیومی

cod. 4801


پروفیل آلومینیومی دارای لبه
آبریز برای سیستم باز شونده

cod. 1169/b


درزگیر پوششی لغزشی

cod. 4804


پروفیل آلومینیومی داراي لبه آبریز

cod. 4807


پروفیل آلومینیومی داراي لبه آبریز با سایه انداز