استقبال بازدیدکنندگان از غرفه شرکت گالینا ایران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پلی کربنات

حضور شرکت گالینا ایران در هفدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان

تاریخ برگزاری: ۲۱-۲۴ مرداد ماه

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

پلی کربنات

پلی کربنات

حضور نماینده خاورمیانه شرکت گالینای ایتالیا جناب آقای برکان در نمایشگاه

سخنان آقای برکان نماینده شرکت گالینا ایتالیا : از تمام دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه تشکر می کنم .
نمایشگاه به بهترین نحو اجرا شد و با تما م سختیها و خستگی ها موفقیت آمیز بود.
انتظار دارم که بعد از نمایشگاه تاثیر خوبی در بازار دیده شود و راه رو باز و روشن میبینم .
از میهمان نوازی شما تشکر فراوان را دارم و از هماهنگ بودن در کلیه کارها خوشحال هستم.
از اینکه به نمایشگاه دعوت شدم تشکر می کنم.