بهره وری انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی

 

تمام محصولات arcoplus برای اطمینان از بهبود عملکرد انرژی در هر نوع برنامه ی شفاف به وجود آمده و در معرض نوآوری دائمی قرار گرفته است. سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه این اجازه را به ما می دهد که دائما پانل هایی با سطوح خاص طراحی کنیم که با عملکرد محصول بر اساس نیاز های هر فضای کاربری سازگاری دارد . اما محصولی که ما به طور خاص طراحی می کنیم سازه های داخلی چند جداره جدیدی می باشد که قادر هستند مزایای بهتری را در عایق سازی گرما و انتقال نور ارائه دهند.

این تعهد به افزایش دوام و عملکرد فنی محصول حتی در شرایطی که زمان زیادی در معرض عوامل جوی قرار داشته باشند به منظور تاثیر مثبتی بر هزینه های حرارت ، هوای مطبوع  و روشنایی در محیط های داخلی با حجم کمتری از ضایعات داشته باشد.