بهره وری انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی

 

تمام محصولات arcoplus برای اطمینان از بهبود عملکرد انرژی در هر نوع برنامه ی شفاف به وجود آمده و در معرض نوآوری دائمی قرار گرفته است. سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه این اجازه را به ما می دهد که دائما پانل هایی با سطوح خاص طراحی کنیم که با عملکرد محصول بر اساس نیاز های هر فضای کاربری سازگاری دارد. اما محصولی که ما به طور خاص طراحی می کنیم سازه های داخلی چند جداره جدیدی می باشد که قادر هستند مزایای بهتری را در عایق سازی گرما و انتقال نور ارائه دهند.

این تعهد به افزایش دوام و عملکرد فنی محصول حتی در شرایطی که زمان زیادی در معرض عوامل جوی قرار داشته باشند به منظور تاثیر مثبتی بر هزینه های حرارت، هوای مطبوع و روشنایی در محیط های داخلی با حجم کمتری از ضایعات داشته باشد.