حضور محترم مدیر عامل شرکت گالینا ایران جناب مهندس شاه محمدی در نمایشگاه صنعت ساختمان استانبول ترکیه