نمایشگاه صنعت ساختمان استانبول

حضور محترم مدیر عامل شرکت گالینا ایران جناب مهندس شاه محمدی در نمایشگاه صنعت ساختمان استانبول ترکیه

پروژه آبی بغداد

پروژه پارک آبی بغداد

مدیریت محترم گالینا ایران به همراه تیم فنی در شهر بغداد حضور به هم رساندند. این حضور جهت بازدید از پروژه جدید پارک آبی شهر بغداد در کشور عراق به وقوع پیوست.

 

پلی کربنات

حضور شرکت گالینا ایران در نمایشگاه صنعت و ساختمان

حضور شرکت گالینا ایران در نمایشگاه صنعت و ساختمان تهران

تاریخ برگزاری: ۲۱-۲۴ مرداد ماه

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

پلی کربنات

پلی کربنات

حضور نماینده خاورمیانه شرکت گالینای ایتالیا جناب آقای برکان در نمایشگاه

سخنان آقای برکان نماینده شرکت گالینا ایتالیا : از تمام دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه تشکر می کنم .
نمایشگاه به بهترین نحو اجرا شد و با تما م سختیها و خستگی ها موفقیت آمیز بود.
انتظار دارم که بعد از نمایشگاه تاثیر خوبی در بازار دیده شود و راه رو باز و روشن میبینم .
از میهمان نوازی شما تشکر فراوان را دارم و از هماهنگ بودن در کلیه کارها خوشحال هستم.
از اینکه به نمایشگاه دعوت شدم تشکر می کنم.

آقای مهدی شاه مهدی ،مدیرعامل شرکت گالیناایران

شرکت در نمایشگاه صنعت و ساختمان

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان در تهران