پروژه پارک آبی بغداد به مساحت 42000 متر مربع ترکیبی از ساندویچ پانل و پلی کربنات