پروژه پارک آبی بغداد به مساحت ۴۲۰۰۰ متر مربع ترکیبی از ساندویچ پانل و پلی کربنات