Velario®613/20-5

سیستم هاي5-Velario 20 و Velario 613، سیستم هاي پیش ساخته اي هستند که در ساختمان هاي صنعتی و مسکونی، ساختمان هاي تازه ساخته شده و همچنین در عملیات هاي بازسازي و نگهداري مورد استفاده قرار می گیرند.
این سیستم ها متشکل از پنل هاي پلی کربنات با اتصال نر-ماده می باشند.این سیستم ها براي کاربرد در مواردي که عایق سازي حرارتی با نصبی آسان و سریع مورد نیاز است، بسیار ایده آل می باشند.

Velario®613/20-5 ،سیستم پیش ساخته اي از پلی کربنات چند جداره اي به منظور کاربرد در سقف کاذب و پارتیشن بندي، بدون محافظت در برابر فرابنفش

velario
ویژگی ها
استاندارد هاي تولید
Velario®613 Velario®20-5
ضخامت 10mm 20mm
ساختار 3 walls 5 walls
پهناي مدولار موثر 605mm 667mm
طول پنل No limits No limits
مشخصه هاي فنی
عایق کاري گرمایی 2,7W/m²K 1,7W/m²K
عایق کاري صوتی 16dB 16dB
انبساط حرارتی خطی 0,065mm/m°C 0,065mm/m°C
محدوده دمایی -40°C +120 °C -40°C +120 °C
EN 13501- واکنش آتش 1 EuroClass B-s1,d0 EuroClass B-s1,d0
مقاومت بار
 • مزیت ها

  نصب آسان و کم هزینه
  انتقال نور
  خود ایستایی
  عایق سازي گرمایی

 • کاربردها

  پارتیشن بندي اتاق

  سقف هاي کاذب